Prihlásenie

Zadajte svoje telefónne číslo 0
Zadajte kód PIN
Zabudli ste PIN?


Služba je dostupná v sieťach mobilných operátorov: Orange Slovensko, O2 Slovakia, s.r.o., Slovak Telekom. Služba VYHRAJ je predplatenou službou. Každý predplatiteľ dostane otázku s ANO/NIE odpoveďou na jeho mobilný telefón. Predplatiteľ musí odpovedať ANO/NIE (bežná cena SMS). Pokiaľ bude predplatená služba aktívna postupuje do žrebovania o cenu. Predplatiteľ zvyšuje svoju šancu na výhru, čím viac správnych odpovedí pošle. Akcia pozostáva z kôl, každé kolo trvá kalendárny mesiac. Táto služba je k dispozícii v Orange Slovensko a.s. , Slovak Telekom a.s. a O2 Slovakia, s.r.o.. Podmienky služby sú upravované Všeobecnými zmluvnými podmienkami. Toto predplatné stojí maximálne 2 EUR/SMS. Prijaté môžu byť maximálne 3 textové správy / týždeň a ďalšie SMS po aktivácii predplatného (až do zrušenia služby, ktoré môže byť vykonané pomocou textovej správy, zaslaním STOP VYHRAJ na číslo 7802 – SMS je bezplatná). Minimálny vek účastníkov je 18 rokov . Poskytovateľ služieb je: Digital Global Pass SAS, 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, France. Webové stránky používajú cookies. Viac informácii volajte 02/65 413 561 Všeobecne zmluvné podmienky boli notársky zaprotokolované a znenie bolo potvrdené dátumom. Akákoľvek zmena všeobecných zmluvných podmienok bude zaprotokolovaná v notárskej zápisnici.
Pravidla